PAIEŠKA:     
 
logo
 
Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma)
UAB „Druskininkų vandenys" vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr.989 patvirtintu atsiskaitymo už patiektą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, paskaičiavo savo veiklos teritorijoje vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą):

• gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) - 2,17 m3 vienam gyventojui per mėnesį.
( 456460 m3 : 17525 : 12 = 2,17 m3 )

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo 2018 m. vasario 1 d.


2018 01 31 09:01:34
 
Sprendimas: LITS, TVS: JustPageIT.