PAIEŠKA:     
 
logo
 
Geriamojo vandens kokybė


Išgaunamo bei vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybei nustatyti Bendrovėje atliekama Lietuvos higienos normoje HN 24 : 2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ numatyta programinė geriamojo vandens priežiūra. Tiekiamo geriamojo vandens kokybę pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nuolatinės programinės priežiūros metu kontroliuoja UAB „Druskininkų vandenys“ laboratorija turinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimą 2016-07-07 Nr.LPL-23.  Periodinės programinės priežiūros metu cheminiai (toksiniai) rodikliai ir radiologiniai parametrai nustatomi UAB „Vandens tyrimai“ ir radiacinės saugos centro laboratorijose. 

Kokybiškas vanduo yra skaidrus, bespalvis, neturintis specifinio skonio bei kvapo. Kiekvienam yra tekę matyti, kai atsukus čiaupą ima bėgti rudas vanduo. Neretai pagalvojame - ar toks vanduo nepakenks mūsų sveikatai? Ruda vandens spalva rodo padidėjusią bendrosios geležies koncentraciją. Geležis priskiriama prie indikatorinių rodiklių. Tai reiškia, kad šis metalas tiesiogiai nesietinas su kenksmingu poveikiu žmogaus sveikatai, tik parodo vandens savybes, geriamojo vandens ruošimo bei tiekimo technologiją.

Geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginiai yra Druskininkuose, Leipalingyje ir Stračiūnuose. Šie įrenginiai šalina geležį, amonį ir manganą. Paruoštas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus pagal visus indikatorinius, toksinius ir mikrobiologinius rodiklius. Kartais skirstomajame tinkle bendroji geležis viršija leidžiamą specifikuotą rodiklio vertę. Tokie neatitikimai nustatomi mėginiuose, kurie paimami įvykus avarijoms ir po jų likvidavimo darbų, Druskininkų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai atlikus planinius hidrantų patikrinimus. Atliekant tokius darbus laikinai stabdomas geriamojo vandens tekėjimas, keičiasi vandens judėjimo greitis, todėl vamzdynuose sukeliami nešmenys, kurie įtakoja geriamojo vandens kokybės rodiklius (bendrosios geležies ir drumstumo rodiklius). Švendubrės gyvenvietėje nėra įdiegtos geležies šalinimo technologijos, todėl geriamasis vanduo tiekiamas nenugeležintas, kuriame bendrosios geležies rodiklis nežymiai viršija leidžiamą specifikuotą rodiklio vertę. Kiti indikatoriniai, mikrobiniai ir toksiniai  (cheminiai) rodikliai atitinka HN 24:2003 ribinių rodiklių vertes ir yra gerokai mažesni.

 

 

Geriamojo vandens kokybės rodikliai  2017 m.

 

Rodiklio pavadinimas

Mato

vnt.

Rodiklio vertė tiekiamam vandeniui

Druskininkų

III vandenvietės

po vandens gerinimo įrenginių

Leipalingio vandenvietės

po vandens

gerinimo įrenginių

Stračiūnų vandenvietės

po vandens

gerinimo įrenginių

Švendubrės vandenvietės gręžtinis šulinys

Mikrobiniai rodikliai

Žarninės lazdelės(E.coli)

0/100ml

0

0

0

0

0

Žarniniai enterokokai

 

 

 

 

 

0/100ml

0

0

0

0

0

Indikatoriniai rodikliai

Koliforminės bakterijos

0/100ml

0

0

0

0

0

Kolonijas sudarantys vienetai 220C temperatūroje

skaičius/1ml

Be pokyčių

0

0

3

6

Spalva

mg/l Pt

30

10

7

<3

4

Drumstumas

DV

4

0,5

0,2

0,3

0,4

Savitasis elektros laidis

µS/cm

2500

372

428

371

253

pH

pH vnt.

6,5-9,5

7,6

7,4

7,7

7,8

Amonis

mg/l

0,5

0,09

0,03

0,02

0,3

Aliuminis

 µg/l

200

21

16

<10

13

Chloridas

mg/l

250

13,6

5,2

4,4

1,8

Manganas

 µg/l

50

5

10

<4

8

Permanganato indeksas

mgO2/l

5,0

2,69

1,93

0,63

1,01

Sulfatas

mg/l

250

<1,0

7,0

17,9

<1,0

Natris

mg/l

200

11,9

10,8

3,1

15,3

Bendroji organinė anglis

mg/l

Be pokyčių

3,2

2,1

0,5

1,6

Bendroji geležis

µg/l

200

112

27

27

276

Toksiniai rodikliai

Stibis

 µg/l

5,0

<1

<1

<1

<1

Arsenas

 µg/l

10

<1

<1

<1

<1

Benzenas

µg/l

1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

Benzpirenas

 µg/l

0,010

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Boras 

mg/l

1,0

0,11

<0,1

<0,1

<0,1

Bromatas

µg/l

25

<10

<10

<10

<10

Kadmis

 µg/l

5

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

Chromas

 µg/l

50

<1

<1

<1

1

Varis

 mg/l

2

1

0,002

<1

0,003

Cianidai

 µg/l

50

<10

<10

<10

<10

Fluoridas

 mg/l

1,5

0,32

0,52

0,18

0,84

Švinas

 µg/l

25

<1

<1

<1

2

Gysidabris

 µg/l

1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Nikelis

 µg/l

20

<2

<2

<2

<2

Nitratas

mg/l

50

0,974

4,87

0,221

3,28

Nitritas

mg/l

0,50

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Selenas

 

 

 

 

 

 

 µg/l

10

<1

<1

<1

<1

Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai

 µg/l

0,1

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Aldrinas

µg/l

0,030

<0,01

<0,005

<0,01

<0,005

Dieldrinas

µg/l

0,030

<0,01

<0,005

<0,01

<0,005

Heptachloras

µg/l

0,030

<0,01

<0,005

<0,01

<0,005

Heptachlorepoksidas

µg/l

0,030

<0,01

<0,005

<0,01

<0,005

Pesticidų suma

µg/l

0,50

<0,04

<0,01

<0,04

<0,01

Tetrachloretenas, trichloretenas

µg/l

10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

Haloformų suma

µg/l

100

0,34

<0,10

<0,10

<0,10

Tričio tūrinis aktyvumas

Bq/l

100

<1,7

<1,9

<1,6

<1,9

Visuminis alfa aktyvumas

 

 

 

Bq/l

-

<4,2×10-3

5,0×10-3

<4,0×10-3

9,5×10-3

Visuminis  beta aktyvumas (be 3H, 40K, 222Rn)

 

 

 

 

 

Bq/l

 

 

-

4,4×10-2

3,1×10-2

1,1×10-2

3,2×10-2

Visuminis  beta aktyvumas (be 3H, 222Rn)

 

Bq/l

-

1,5×10-1

8,8×10-2

5,0×10-2

1,4×10-1

 


 

 
Sprendimas: LITS, TVS: JustPageIT.