PAIEŠKA:     
 
logo
 
Šalto vandens ir kitos kainos

 Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018m.birželio 14 d. nutarimu Nr.O3E-199 ir
Druskininkų savivaldybės tarybos 2018m. rugpjūčio 31d. sprendimu Nr. T1-134 nuo 2018m. lapkričio 1 d.
įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos.
  
 
   
   
   
Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas  buities  ir komerciniams
poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį,skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams
   
Paslaugos pavadinimas

 Kaina EUR be

PVM

Kaina EUR su

PVM

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, t.sk. 1.351.63
         -geriamojo vandens tiekimas 0.720.87
         -nuotekų tvarkymas 0.630.76
         -atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir   
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėn. 10.9813.29
   
   
Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams 
bei geriamąjį  vandenį,skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, 
perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade  
Paslaugos pavadinimas Kaina be PVMKaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, t.sk. 1.261.52
         -geriamojo vandens tiekimas 0.630.76
         -nuotekų tvarkymas 0.630.76
         -atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir   
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėn. 10.9813.29
   
   
Paslaugos pavadinimas Kaina be PVMKaina su PVM
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis ,Eur/m³ 5.476.62
Paviršinių nuotekų tvarkymas ,Eur/m³ 0.260.31
   
Pastaba.PVM skaičiuojamas pagal LR Pridėtinės vertės  mokesčio įstatymą
   

 
Sprendimas: LITS, TVS: JustPageIT.