PAIEŠKA:     
 
logo
 
Šalto vandens ir kitos kainos

  
Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017m.liepos 27d. Nutarimu Nr.O3E-344, nuo 
2017m.rugsėjo 1d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos.
  
  
  
Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas  buities  ir komerciniams
poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį,skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams
  
Paslaugos pavadinimasKaina  be PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, t.sk.1,37
         -geriamojo vandens tiekimas0,69
         -nuotekų tvarkymas0,68
         -atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir  
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėn.8,83
  
  
Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams 
bei geriamąjį  vandenį,skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, 
perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade 
Paslaugos pavadinimasKaina be PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, t.sk.1,28
         -geriamojo vandens tiekimas0,60
         -nuotekų tvarkymas0,68
         -atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir  
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėn.8,83
  
  
Paslaugos pavadinimasKaina be PVM
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis ,Eur/m³5,99
Paviršinių nuotekų tvarkymas ,Eur/m³0,26
  
Pastaba.PVM skaičiuojamas pagal LR Pridėtinės vertės  mokesčio įstatymą
  

 
Sprendimas: LITS, TVS: JustPageIT.