PAIEŠKA:     
 
logo
 
Buitinių nuotekų valymas
   

Nuotekų valymas  

         UAB "Druskininkų vandenys" eksploatuoja  Druskininkų miesto ir Leipalingio nuotekų valyklas. Druskininkų miesto valymo įrenginiai yra modernūs ir šiuolaikiški. Projektinis nuotekų valyklos pajėgumas 5600 m3/parą. Šie vandenvalos įrenginiai pradėjo veikti 2005 m. gruodžio mėnesį. 2017 metais Druskininkų miesto nuotekų valykloj išvalyta 1670349 m3 nuotekų, Leipalingio biologiniuose vandenvalos įrenginiuose išvalyta 54810 m3 nuotekų. Nuo 2008 m. Viečiūnų gyvenvietės nuotekos patenka į pagrindinę Druskininkų miesto valyklą.           

 

Druskininkų miesto nuotekų valyklos darbo pagrindiniai kokybiniai rodikliai 2017 m. pateikti lentelėje: 

Nr.

Nustatytas parametras, matavimo vnt.

Nustatyti reikalavimai, mg/l

Koncentracijos mg/l (vidutinės)

Išvalymo efektyvumas%

Prieš valymą

Po valymo

1

BDS7

17

240

5.4

98

2

Bendras azotas

15

51.0

5.2

90

3

Bendras fosforas

2.0

6.87

0.239

97

 

 

 

 

 

 

   

    Leipalingio nuotekų valyklos darbo pagrindiniai kokybiniai rodikliai 2017 m. pateikti sekančioje lentelėje:

Nr.

Nustatytas parametras, matavimo vnt.

Nustatyti reikalavimai, mg/l

Koncentracijos mg/l (vidutinės)

Išvalymo efektyvumas%

Prieš valymą

Po valymo

1

BDS7

23

179.87

14.93

92

Druskininkų nuotekų valyklos technologinę schemą sudaro:

MECHANINIS VALYMAS●Automatinės laiptuotos grotos;●Aeruojamos smėliagaudės su paviršinio dumblo šalinimo sistema.BIOLOGINIS VALYMAS

●Veikliojo dumblo reaktoriai su azoto ir fosforo junginių šalinimu pagal “BioBalance” modifikuotą “Symbio” technologiją;

●Radialieji antriniai sodintuvai su paviršinio dumblo šalinimo sistema.

DUMBLO APDIRBIMAS

●Juostinis filtpresas mechaniniam dumblo sausinimui;

●Dumblo sausinimo aikštelės su dirbtiniu pagrindu ir drenažine sistema.

 
Sprendimas: LITS, TVS: JustPageIT.