PAIEŠKA:     
 
logo
 
Šalto vandens ir kitos kainos
Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018m.birželio 14 d. nutarimu Nr.O3E-199 ir
Druskininkų savivaldybės tarybos 2018m. rugpjūčio 31d. sprendimu Nr. T1-134 nuo 2018m. lapkričio 1 d.
įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos.
 
 
   
   
   
Daugiabučių  namų gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute 
   
Paslaugos pavadinimasKaina be PVMKaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, t.sk.1,271,53
         -geriamojo vandens tiekimas0,630,76
         -nuotekų tvarkymas0,640,77
         -atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir   
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina butui per mėn.1,902,30
   
   
Daugiabučių  namų gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade
   
Paslaugos pavadinimasKaina be PVMKaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, t.sk.1,261,52
         -geriamojo vandens tiekimas0,630,76
         -nuotekų tvarkymas0,630,76
         -atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir   
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina namui per mėn.7,899,55
   
   
Individualių namų gyventojams  
   
Paslaugos pavadinimasKaina be PVMKaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, t.sk.1,271,53
         -geriamojo vandens tiekimas0,630,76
         -nuotekų tvarkymas0,640,77
         -atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir   
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina namui per mėn.2,022,47
   
   
   
Paslaugos pavadinimasKaina be PVMKaina su PVM
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis ,Eur/m³5,476,62
   
 
Sprendimas: LITS, TVS: JustPageIT.