PAIEŠKA:     
 
logo
 
Šalto vandens ir kitos kainos
Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017m.liepos 27d. Nutarimu Nr.O3E-344, nuo 
2017m.rugsėjo 1d. įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos. 
   
   
   
Daugiabučių  namų gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute 
   
Paslaugos pavadinimasKaina be PVMKaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, t.sk.1,291,56
         -geriamojo vandens tiekimas0,600,73
         -nuotekų tvarkymas0,690,83
         -atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir   
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina butui per mėn.1,521,84
   
   
Daugiabučių  namų gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade
   
Paslaugos pavadinimasKaina be PVMKaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, t.sk.1,281,55
         -geriamojo vandens tiekimas0,600,73
         -nuotekų tvarkymas0,680,82
         -atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir   
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina namui per mėn.6,307,62
   
   
Individualių namų gyventojams  
   
Paslaugos pavadinimasKaina be PVMKaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, t.sk.1,291,56
         -geriamojo vandens tiekimas0,600,73
         -nuotekų tvarkymas0,690,83
         -atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir   
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina namui per mėn.1,641,98
   
   
   
Paslaugos pavadinimasKaina be PVMKaina su PVM
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis ,Eur/m³5,997,25
   
 
Sprendimas: LITS, TVS: JustPageIT.