PAIEŠKA:     
 
logo
 
Skolu išieškojimas

  SKOLŲ     IŠIEŠKOJIMO

T V A R K OS  A P R A Š A S

 

 

I.BENDROJI DALIS

 

1.Skolų išieškojimas- tai įstatymo leistinų priemonių taikymas skolininko atžvilgiu, su tikslu greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis išieškoti skolą.                                                       

2.Skolų išieškojimo darbą sudaro apmokėjimo už paslaugas terminų sekimas, priminimo pažymų apie įsiskolinimą siuntimas, vekselių ir skolų grąžinimo sutarčių sudarymas, dokumentų ruošimas teismui ir antstolių kontoroms.

3.Skolų išieškojimo procedūra priklauso ne tik  nuo įsiskolinimo dydžio, bet ir nuo neapmokėjimo už paslaugas termino.  Kai abonentas nesumoka už paslaugas  iki nustatyto termino, jis tampa skolininku. Klientui sistemingai neatsiskaitant  už suteiktas paslaugas yra skambinama telefonu, siunčiamos  priminimo pažymos, raginimai bei įspėjimai, pradedami skaičiuoti delspinigiai, esant galimybei, nutraukiamas paslaugos teikimas.

4.Tai procedūrų  visuma(skolininko ir jo turto paieška, skolininko finansinės padėties analizė, pretenzijų pateikimas, derybos, ikiteisminis skolos išieškojimas, teisminis skolos išieškojimas, beviltiškų skolų nurašymas, skolų pirkimas ir kt.) kurių tikslas- greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis išieškoti skolą.galimi du pagrindiniai skolos išieškojimo etapai: ikiteismine ir teismine  tvarka.

 

II.IKITEISMINIS SKOLŲ  IŠIEŠKOJIMAS

 

5.Ikiteisminis skolų išieškojimas vykdomas derantis su skolininkais dėl pinigų grąžinimo tvarkos, terminų ir sąlygų per trumpiausią laiką nesikreipiant į teismą. Ikiteisminiu skolų išieškojimu siekiama užtikrinti įsiskolinimų grąžinimą  ne teismo tvarka, netaikant  priverstinio pobūdžio priemonių. Įvairiais teisėtais būdais yra siekiama  kreditoriaus turtinio reikalavimo įgyvendinimo gera skolininko valia.

6. Proceso metu renkama informacija apie skolininką; bendraujama su juo; derybų metu siekiama, kad kreditoriui būtų grąžintas įsiskolinimas ir nebūtų pažeisti draugiški santykiai su partneriais ar klientais; praleidusiam turtinės prievolės įvykdymo terminą skolininkui rašomos pretenzijos, raginimai, įspėjimai, pranešimai, informuojama apie galimas teisines pasekmes tuo atveju, jei jis atsisakys grąžinti skolą; įvertinama skolininko finansinė būklė; nustatomi ir suderinami skolos grąžinimo terminai; pasirašomas skolos mokėjimo dalimis grafikas ir (ar) vekselis; prižiūrimas įsipareigojimų vykdymas iki visiško atsiskaitymo arba pateikiamos rekomendacijos dėl tolimesnės skolos išieškojimo eigos.

 

III.JURIDINIŲ ASMENŲ SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS

 

 

7..Juridinių asmenų  skolų ieiškojimas vykdomas derantis su skolininku bei pasitelkiant visas įmanomas teisėtas  priemones skolai atgauti. Pradedant skolos išieškojimo procesą yra įvertinama skolininko būklė, nustatomos išieškojimo kryptys.Esant būtinybei inicijuojamas ikiteisminis tyrimas dėl skolininko veiksmų, kreipiamasi dėl bankroto  procedūrų taikymo nemokiems ūkio subjektams:

- Skolininkų vertinimas – pirminis skolininkų įvertinimas siekiant nustatyti ikiteisminio išieškojimo galimybes, skolininko būklę bei parinkti optimalias išieškojimo sąlygas.

- Ikiteisminio tyrimo inicijavimas.Jeigu išieškant skolą nustatome, kad skolininko veiksmuose yra nusikalstamos veiklos požymių, inicijuojamas ikiteisminis tyrimas.

 

IV.FIZINIŲ ASMENŲ SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS

 

8. Fizinių asmenų skolų išieškojimas vykdomas atliekant nuolatinį nepertraukiamą  nepriverčiamojo pobūdžio poveikį skolininkui, siekiant išsiaiškinti jo esamą finansinę būklę, nemokėjimo priežastis ir paraginant apmokėti uždelstas sąskaitas. Kiekvienam skolininkui individualiai parenkami išieškojimo būdai, kurių pagrindą sudaro šie metodai: skolininko paieška, skolininko turto nustatymas, susitikimai su skolininku, reikalavimų įvykdyti prievoles pateikimas raštu, vizitavimas pagal gyvenamąją arba darbo vietą, skolos apmokėjimo grafiko sudarymas, vekselių skolai apmokėti pasirašymas, skolininko įtraukimas į skolininkų registrą, informacijos apie skolininko nemokumą platinimas suinteresuotiems asmenims (lizingo bendrovėms, bankams, darbovietėms)

 

V.TEISMINIS SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS

  9. Nustačius, kad nėra galimybių skolą išieškoti neteisminiu būdu, atliekamas teisminis išieškojimas. Vykdant teisminį skolų išieškojimą atliekamas:

  • Procesinių dokumentų rengimas;
  • Atstovavimas teismuose;
  • Vykdomųjų dokumentų pateikimas antstoliams.

  Pateikiamas vykdomasis teismo dokumentas antstoliams išieškoti.

10. Skolų išieškojimas - tai sudėtingas, varginantis, specialių teisinių žinių, įgūdžių bei daug laiko reikalaujantis procesas. Siekiame sugrąžinti Teisminiu būdu, kuomet ginčas teisme

sprendžiamas supaprastinta tvarka.

                      11.Teismas išduoda teismo įsakymą dėl skolos priteisimo rašytinio proceso tvarka:
kreditorius siunčia į teismą pareiškimą, kuriuo prašo išduoti teismo įsakymą dėl skolos priteisimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (arešto). Teismas nedelsiant priima sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismo įsakymas dėl skolos priteisimo įsiteisėja po 20 dienų. Įsiteisėjęs teismo įsakymas nėra skundžiamas apeliacine ar kasacine tvarka.

18.Mūsų tikslas – aktyvus  ikiteisminis skolų išieškojimas, taupant įmonės ir klientų lėšas.Todėl iš visų mūsų abonentų tikimės supratingumo ir malonaus bendradarbiavimo.

 

 

 
Sprendimas: LITS, TVS: JustPageIT.