PAIEŠKA:     
 
logo
 
Vandentiekis

 

UAB „Druskininkų vandenys" vartotojams tiekia požeminį vandenį iš giluminių gręžinių.  Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro šešios vandenvietės: (Druskininkų m. II, Latežerio III, Leipalingio, Švendubrės, Stračiūnų), kuriose veikiantys 23 gręžiniai.Druskininkų vandentiekis eksploatuoja 116,1 kilometrus geriamojo vandens vandentiekio tinklų. 2002m.-20016 m. Renovuota 43,7 kilometrų geriamojo vandens vamzdynų , ko pasekoje mažėja avarijų skaičius, ir gerėja geriamojo vandens kokybė.

  

 UAB "Druskininkų vandenys" centralizuotai tiekia geriamą vandenį  Druskininkų miesto,Neravų, Viečiūnų,Gailiūnų, Leipalingio, Stračiūnų ir Švendubrės miestelių gyventojams ir įmonėms.Iš UAB"Druskininkų vandenys" antros pakėlimo stoties  vanduo tiesiogiai tiekiamas Druskininkų m.,Gailiūnų,Neravų ir Viečiūnų gyvenvietėms.

UAB"Druskininkų vandenys" 2016m. įmonėms ir gyventojams patiekė 1327553 m3 geriamo vandens . Geriamas vanduo  atitinka HN24-2003 kokybės reikalavimus.

2016 metais pagrindinis dėmesys buvo skiriamas esamų magistralinių vandentiekio tinklų renovacijai, įtraukiant į vidų plastmasinius PE markės vamzdžius ir keičiant armatūrą. Iš viso buvo renovuota 3100 metrų  vandentiekio tinklų.

            Kad užtikrinti reikiamos kokybės geriamą vandenį, reguliariai plaunami akliniai geriamojo vandens vamzdynai: Mizarų - Sodų, Nemuno - Šaltinių, Baltašiškės,Vieciūnų,Gailiūnų, Neravų ir Leipalingio gyvenamuosiuose kvartaluose.  Pilnai atlikta vandentiekio tinklų ir įrengimų apžiūra ir profilaktika.

 
Sprendimas: LITS, TVS: JustPageIT.