Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA

                      I.  BENDROJI INFORMACIJA

UAB „Druskininkų vandenys“ (toliau – Bendrovė), užtikrindama savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti Bendrovės veikloje.
      Bendrovė siekia savo veiklą vykdyti sąžiningai, atvirai ir atsakingai, skatindama sąžiningą verslo politiką ir skaidrų bendravimą su klientais, tiekėjais, rangovais, subrangovais, valstybės institucijomis ir kitomis trečiosiomis šalimis. Bendrovė pasisako už skaidrų šalies verslą, skatinantį atkreipti visuomenės dėmesį į pažangų ir atsakingą, tinkamas darbo sąlygas kuriantį Lietuvos verslą.


 UAB „Druskininkų vandenys“ finansinės paramos trečiosioms šalims neteikia.
      Visiems Bendrovės darbuotojams taikytinos kovos su korupcijos apraiškomis nuostatos įtvirtintos Bendrovės etikos kodekse, Korupcijos prevencijos veiksmų plane 2023-2025 metams, bei Informacijos apie pažeidimus UAB “Druskininkų vandenys“ teikimo tvarkos apraše.

 

 PRAŠOME PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ
      Siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, Bendrovė nuosekliai vykdo korupcijos prevenciją ir prašo Jūsų pranešti apie pastebėjus Bendrovės darbuotojų korupcinio pobūdžio veiksmus ar panašų netinkamą Bendrovės darbuotojų elgesį (piktnaudžiavimą savo pareigomis, sukčiavimą ir pan.). Tai galima padaryti susisiekus su asmeniu, atsakingu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Bendrovėje. Asmeniu, atsakingu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Bendrovėje yra paskirtas Inžinierius Rimas Valenta, tel. (8 313) 53 306; el. p. rimas.valenta@drusvand.lt

Kiti kontaktai, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika:
      Pastebėjus korupcijos atvejus, galima pranešti Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančioms įstaigoms:
      – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) apie korupciją galima pranešti visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu pranesk@stt.lt; faksu (8 5) 266 3307;
      – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) apie korupciją galima pranešti pasitikėjimo telefonu (8 5) 261 62 05; faksu (8 5) 262 1826; el. paštu dokumentas@fntt.lt;
      – Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai apie korupciją galima pranešti telefonu (8 5) 212 4396; faksu (8 5) 261 0867; el. paštu vtek@vtek.lthttp://www.vtek.lt.

Iki šiol Bendrovei jokių kaltinimų dėl korupcinės veiklos nebuvo išsakyta. 2022 metais atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, Bendrovės veiklos trūkumų nenustatyta.

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį, sąrašas.

                    II.  ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Korupcijos prevencijos veiksmų plano 2023-2025 metams įgyvendinimo ataskaita už 2023 metus.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-01 14:30