Projektas

GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ SEPTIKŲ DUOBIŲ/VIETINIŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ DRUSKININKŲ MIESTE

2021 03 17


Nuotekų tvarkymas - aktuali problema visiems Druskininkų miesto ir savivaldybės
gyventojams. Gyventojų naudojamos išgriebimo duobės, septikai, o kai kuriais atvejais ir vietiniai
valymo įrenginiai, sukelia ne mažai nepatogumų, nes juos reikia patiems tinkamai ir laiku prižiūrėti, o
jų aptarnavimas (išsiurbimas) brangiai kainuoja. Be to šie nuotekų kaupimo-šalinimo įrenginiai yra seni
ir bet kuriuo metu gali tapti nesandarūs ir neužtikrinti Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo,
eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro. Dėl esamos prastos vietinių tinklų būklės, nuotekos gali patekti į aplinką ir užteršti gruntinius
vandenis bei tapti taršos šaltiniu. Ypatingai Lietuvos klimato ir geologinėmis sąlygomis, kai gruntas
nuolatos plaunamas lietaus ar tirpstančio sniego, gruntiniai vandenys dažniausiai aukšti. Naudojamos
išgriebimo duobės, septikai, o kai kuriais atvejais ir vietiniai valymo įrenginiai nuolat skleidžia
pavojingas dujas ir nemalonius kvapus. Net ir pašalinus tokį taršos šaltinį, pasekmės lieka ilgam.
Atsižvelgus į griežtėjančius aplinkosauginius reikalavimus Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, bei
siekiant skatinti gyventojus aktyviau jungtis prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Druskininkų
mieste, 2019 metais buvo parengtas investicinis projektas Nr. LAAIF-P-1 „Gyvenamųjų namų buitinių
nuotekų septikų duobių/vietinių valymo įrenginių prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo
tinklų Druskininkų mieste“ (toliau – Projektas). 2019 metų rugsėjo mėnesį Projektui skirtas
finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF), finasuojančio projektus,
susijusius su atskirų ir/arba grupinių nuotekų tvarkymo sistemų pajungimu prie centralizuotų nuotekų
tvarkymo tinklų, aglomeracijoje virš 2000 gyventojų, programos lėšų, o 2019 m. spalio 7 d. pasirašyta
Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. LAAIF-S-54(2019).
Projekto įgyvendinimui skirta 75 553,75 Eur, iš kurių 80% tinkamų finansuoti išlaidų yra
LAAIF programos – lėšos. Likusia suma prisidės projekto vykdytojas – UAB „Druskininkų vandenys“.
Atlikus visus Projekte numatytus darbus, išplėsti centralizuoti nuotekų tvarkymo tinklai
Druskininkų miesto Kurorto ir M.K.Čiurlionio gatvėse prie jų prijungus daugiabučio gyvenamojo namo
Kurorto g. 17 ir gyvenamojo kvartalo M.K.Čiurlionio g. 126-126D grupines nuotekų tvarkymo sistemas.
Vykdant Projektą paklota apie 0,800 km nuotekų šalinimo tinklų, sumontuota 1-a nuotekų šalinimo
siurblinė ir 11 gyventojų būstų prijungta prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų.
Įgyvendinus Projektą, Druskininkų mieste sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša,
pagerės aplinkos būklė ir bus užtikrintas ilgalaikės technine bei ekonomine prasme vartotojams socialiai
būtinų kokybiškų nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-03-17 17:39