Šalto vandens ir kitos kainos

Vadovaujantis energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 8 d.nutarimu Nr. 689 suderinta ir 
Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-169 nuo 2020 m. sausio 1 d. 
įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos pateiktos lentelėje:

Paslaugos pavadinimasKaina be PVMKaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimos ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, perkantiems paslaugas bute: 1,36 1,65
         -geriamojo vandens tiekimas 0,65 0,79
         -nuotekų tvarkymas 0,71 0,86
         -atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir     
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina butui per mėn. 1,90 2,30
     
     
Daugiabučių  namų gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade
     
Paslaugos pavadinimas Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, t.sk. 1,35
         -geriamojo vandens tiekimas 0,65 0,79
         -nuotekų tvarkymas 0,70 0,85
         -atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir     
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina namui per mėn. 7,89 9,55
     
     
Individualių namų gyventojams    
     
Paslaugos pavadinimas Kaina be PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, t.sk. 1,36 1,65
         -geriamojo vandens tiekimas 0,65 0,79
         -nuotekų tvarkymas 0,71 0,86
         -atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir     
vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina namui per mėn. 2,04 2,47
     
     
     
Paslaugos pavadinimas Kaina be PVM Kaina su PVM
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis ,Eur/m³ 5,90

Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-06 15:20