Apie mus

Druskininkų vandenys

UAB „Druskininkų vandenys“ pagrindinė veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas Druskininkų savivaldybės gyventojams bei įmonėms. Bendrovė taip pat eksploatuoja paviršinių nuotekų infrastruktūrą Druskininkų savivaldybėje.
UAB „Druskininkų vandenys“ įstatinis kapitalas yra 6368448 Eur (šeši milijonai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai). Įstatinis kapitalas padalintas į 21 960 165 paprastąsias vardines akcijas, kurios nominali vertė – 0,29 Eur. Druskininkų savivaldybės tarybai priklauso 100 proc. bendrovės akcijų. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ar perleista savų akcijų nebuvo.
Bendrovės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.  liepos 19 d. įsakymu Nr. V35-663 patvirtinti UAB „Druskininkų vandenys“ įstatai bei kiti galiojantys teisės aktai.
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 7 d. nutarimu    Nr. O3-277 UAB „Druskininkų vandenys“ išduota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-06, kuri suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Druskininkų mieste, Leipalingio, Gailiūnų, Neravų, Stračiūnų, Švendubrės ir Viečiūnų gyvenvietėse, esančiose Druskininkų savivaldybėje.
Druskininkų savivaldybės taryba 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-52 paskyrė UAB „Druskininkų vandenys“ viešuoju geriamojo vandens tiekėju bei nuotekų tvarkytoju ir pavedė bendrovei vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Druskininkų savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje. Druskininkų savivaldybės tarybos  2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-141 bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoju Druskininkų savivaldybės teritorijoje.

Galerija
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-29 10:57