Šalto vandens ir kitos kainos

Šalto vandens ir kitos kainos

Vadovaujantis Valstybinės energetikos tarybod 2019 m.lapkričio 8 d. nutarimu Nr.689 ir 
Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-169 nuo 2020 m. sausio 1 d. 
įsigalioja naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos.

Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas  buities  ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį,skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

Paslaugos pavadinimas

 Kaina EUR be PVM

Kaina EUR su PVM
Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas  buities  ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį,skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, t.sk.  1.44
  • geriamojo vandens tiekimas
 0.74 0.90
  • nuotekų tvarkymas
 0.70 0.85
  • atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėn.
 10.98 13.29
     
Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį,skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade.
   
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, t.sk.  1.35
  • geriamojo vandens tiekimas
 0.65 0.79
  • nuotekų tvarkymas
 0.70 0.85
  • atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros irvartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėn.
 10.98 13.29
     
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis ,Eur/m³  5.90 7.14
Paviršinių nuotekų tvarkymas ,Eur/m³  0.16 0.19
     
Pastaba.PVM skaičiuojamas pagal LR Pridėtinės vertės  mokesčio įstatymą

Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-06 15:36