Nuotekos

Buitinių nuotekų šalinimas        

         Bendrovė eksploatuoja Druskininkų miesto, Viečiūnų, Neravų, Gailiūnų gyvenviečių ir Leipalingio miestelio nuotekų ūkio tinklus, kurių ilgis - 117,3 km. t.sk. spaudiminiai - 27,80 km, savitakiniai -87,5km,  Druskininkų miesto ir  Leipalingio miestelio biologinius nuotekų valymo įrenginius, 20 įvairaus našumo  nuotekų  siurblinių. Įmonė paklojo 134m. naujus buitinių nuotekų tinklus.

Per metus nuotekų tinkluose likviduota 140 gedimai, t.sk. 1 gedimas slėginiuose tinkluose.

          2017 metais buvo atlikta nuotekų tinklų, siurblinių ir vandenvalos įrenginių profilaktika bei einamieji remontai. Per metus buvo renovuota 265 m nuotekų tinklų  Alėjos g., Leipalingio miestelyje, ir Sveikatos g., Druskininkų g., V.Kudirkos g., Druskininkuose. Sutvarkyta 60 šulinių, išvalyta 43 km savitakinių nuotekų tinklų.     

          

Individualus nuotekų tvarkymas

Informacija gyventojams, individualiai tvarkantiems nuotekas

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimus, asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas (individualiuose nuotekų valymo įrenginiuose, septinėse sistemose, nuotekų kaupimo rezervuaruose), privalo:

  1. užtikrinti individualiųjų nuotekų valymo įrenginių, septinių sistemų bei nuotekų kaupimo rezervuarų priežiūrą (eksploataciją) Nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka ir sudaryti viešąją sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu dėl nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus nuotekų valymo įrenginius;
  2. atiduoti nuotekas ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą) geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nurodytam nuotekas transportuojančiam asmeniui.

Nuotekų kaupimo rezervuarai, septikai, turi būti įrengiami tik sandarūs, uždari. Naujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 dienas objekte susidarančias nuotekas. Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimą, eksploatavimą ir kontrolę reglamentuoja tvarkos aprašas (TAR, 2015-01-12, Nr. 426).

UAB „Druskininkų vandenys" yra sudariusi sutartis su žemiau išvardintais nuotekų transportavimo veiklą vykdančiais asmenimis:

  • UAB „Druskininkų vandenys" tel. 8 313 53753   
  • UAB „Druskininkų komunalinis ūkis", tel. 8 313 51028
  • D.Kantaravičius, tel. 8 609 00540
Paskutinį kartą redaguota: 2019-05-20 11:41