Nuotekos

Buitinių nuotekų šalinimas        

         Bendrovė eksploatuoja Druskininkų miesto, Viečiūnų, Neravų, Gailiūnų gyvenviečių ir Leipalingio miestelio nuotekų ūkio tinklus, kurių ilgis - 125,371 km.   Druskininkų miesto ir  Leipalingio miestelio biologinius nuotekų valymo įrenginius, 23 įvairaus našumo  nuotekų  siurblinių. 

Per 2020 metus įrengta 3,691 km naujų nuotekų tinklų Baltašiškės, Sodžiaus, Rasos, Bokšto, Kurorto ir M.K.Čiurlionio gatvėse, prie kurių sudaryta galimybė prisijungti 125 būstams, renovuota 190 m nuotekų tinklų Kurorto gatvėje.

Analizuojant 2020 m. tyrimų rezultatus galima teigti, kad UAB „Druskininkų vandenys“ su nuotekomis išleidžiami teršalai į Nemuno upę neturi žymaus poveikio gamtinės aplinkos kokybei, kadangi, pagal nustatomų rodiklių vertes, žemiau išleistuvo į Nemuno upę priskirta ekologinės būklės klasė tokia pat kaip ir prieš išleistuvą.

Valant nuotekas, susidaro nuotekų dumblas. Bendrovės valymo įrenginiuose susidarantis dumblas priskiriamas I kategorijai. Druskininkų miesto nuotekų valyklos teritorijoje įrengta nuotekų dumblo kompostavimo aikštelė, kurioje kompostuojamas šioje valykloje susidaręs sausintas nuotekų dumblas. Tai leidžia išspręsti dumblo apdorojimo ir tolimesnio jo panaudojimo problemas  Druskininkų mieste.

Pagamintas kompostas naudojamas miesto poreikiams- pažeistų teritorijų rekultivacijai, savivaldybės teritorijų apželdinimui, o taip pat vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų vietų žaliose vejose atstatymui. Per metus buvo perdirbta 200 tonų sausos masės nuotekų dumblo, pagaminta 600 tonų komposto, kuris panaudotas gerbūvio atstatymui bendrovės vykdomuose projektuose.

UAB „Druskininkų vandenys“ 2020 m. pradėjo naudoti naują technologiją, leidžiančią sumažinti susidarančio nuotekų dumblo kiekius. Metodas yra pagrįstas specialios rūšies bakterijų naudojimu. Bakterijos „valgo“ nuotekas ir išskiria vandenį bei lakiąsias medžiagas, tokiu būdu sumažindamos susidarančio nuotekų dumblo kiekius.

Nuolat buvo vykdoma nuotekų tinklų, siurblinių ir vandenvalos įrenginių  profilaktika bei einamieji remontai.

Per metus buitiniuose nuotekų tinkluose likviduotos 3 avarijos, viena iš kurių buvo ypač didelio masto. Stiprių liūčių metu išplovus šlaitą, buvo nutrauktas nuotekų vamzdynas, dėl ko į aplinką ištekėjo apie 3000 m3 nevalytų nuotekų. Bendrovės darbuotojų pastangomis avarija buvo sustabdyta, o pasitelkus rangovus likviduota bei avarijos vieta atstatyta.
             

          

Individualus nuotekų tvarkymas

Informacija gyventojams, individualiai tvarkantiems nuotekas

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimus, asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas (individualiuose nuotekų valymo įrenginiuose, septinėse sistemose, nuotekų kaupimo rezervuaruose), privalo:

  1. užtikrinti individualiųjų nuotekų valymo įrenginių, septinių sistemų bei nuotekų kaupimo rezervuarų priežiūrą (eksploataciją) Nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka ir sudaryti viešąją sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu dėl nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus nuotekų valymo įrenginius;
  2. atiduoti nuotekas ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą) geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nurodytam nuotekas transportuojančiam asmeniui.
Nuotekų kaupimo rezervuarai, septikai, turi būti įrengiami tik sandarūs, uždari. Naujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 dienas objekte susidarančias nuotekas. Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimą, eksploatavimą ir kontrolę reglamentuoja tvarkos aprašas (TAR, 2015-01-12, Nr. 426).

UAB „Druskininkų vandenys" yra sudariusi sutartis su žemiau išvardintais nuotekų transportavimo veiklą vykdančiais asmenimis:

  • UAB „Druskininkų vandenys" tel. 8 313 53753   
  • UAB „Druskininkų komunalinis ūkis", tel. 8 313 51028
  • D.Kantaravičius, tel. 8 609 00540
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-29 10:02