Vandentiekis

Vanduo iš giluminių gręžinių

UAB „Druskininkų vandenys" vartotojams tiekia požeminį vandenį iš giluminių gręžinių.  Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro šešios vandenvietės: (Druskininkų m. II, Latežerio III, Leipalingio, Švendubrės, Stračiūnų, Viečiūnų), kuriose veikiantys 23 gręžiniai.Druskininkų vandentiekis eksploatuoja 116,1 kilometrus geriamojo vandens vandentiekio tinklų. 2002m.-2017 m. Renovuota 45,6 kilometrų geriamojo vandens vamzdynų , ko pasekoje mažėja avarijų skaičius, ir gerėja geriamojo vandens kokybė.  

 UAB "Druskininkų vandenys" centralizuotai tiekia geriamą vandenį  Druskininkų miesto,Neravų, Viečiūnų,Gailiūnų, Leipalingio, Stračiūnų ir Švendubrės miestelių gyventojams ir įmonėms.Iš UAB"Druskininkų vandenys" antros pakėlimo stoties  vanduo tiesiogiai tiekiamas Druskininkų m.,Gailiūnų,Neravų ir Viečiūnų gyvenvietėms.

UAB"Druskininkų vandenys" 2017m. įmonėms ir gyventojams patiekė 1354040 m3 geriamo vandens . Geriamas vanduo  atitinka HN24-2003 kokybės reikalavimus.

2016 metais pagrindinis dėmesys buvo skiriamas esamų magistralinių vandentiekio tinklų renovacijai, įtraukiant į vidų plastmasinius PE markės vamzdžius ir keičiant armatūrą. Iš viso buvo renovuota 3100 metrų  vandentiekio tinklų.

            Kad užtikrinti reikiamos kokybės geriamą vandenį, reguliariai plaunami akliniai geriamojo vandens vamzdynai: Mizarų - Sodų, Nemuno - Šaltinių, Baltašiškės,Vieciūnų,Gailiūnų, Neravų ir Leipalingio gyvenamuosiuose kvartaluose.  Pilnai atlikta vandentiekio tinklų ir įrengimų apžiūra ir profilaktika. 

Patiekto vandens kiekiai, lyginant su 2016m. padidėjo 26487 m3 , t.y. 2,0 % daugiau. 
Patiekto vandens kiekio kitimas pavaizduotas grafike Nr.1  

2017metais vandentiekio tinkluose įvyko 22 gedimai, t.sk.9 kartus kasinėjamas gruntas ir 13 gedimų be grunto kasimo. Didžiąją avarijų dalį sudarė vamzdynų sandūros ir vamzdynų lūžiai. Gedimų skaičius: Druskininkų m.-14, Leipalingio m.- 2, Viečiūnuose - 2, Stračiūnuose - 1, Gailiūnuose - 3 . Visų gedimų vietos pilnai atstatytos. 
2017 metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas esamų magistralinių vandentiekio tinklų ir įvadų renovacijai, įtraukiant į vidų plastmasinius PE markės vamzdžius ir keičiant armatūrą. Iš viso buvo renovuota 1925 metrų vandentiekio tinklų. Renovuojant vamzdynus kartu buvo keičiama ir uždaromoji armatūra, panaudojamos kitos reikalingos fasoninės detalės. Geriamojo vandens vamzdynų renovacijos darbų atlikta už 20239 Eur. Renovuoti magistraliniai tinklai Kudirkos , Vytauto, Kalnų, Merkinės, Ateities, Ratnyčios, Neravų gatvėse, įvadai Druskininkų m., Viečiūnų ir Leipalingio mst., Gailiūnų , Švendubrės ir Stračiūnų kaimuose ( 644 m).
2002 m-2017m. iš esamų 116,1 km vandentiekio tinklų renovuota 45,6 kilometrų t.y 39,0 proc. nuo bendro tinklų ilgio, naujai paklota 20,6 km. arba 17,7 proc.
Renovuotų tinklų ilgiai pavaizduoti diagramoje Nr.6

Viso: 116,1
Renovuoti 45,6
Naujai pakloti 20,6  

Kad užtikrinti reikiamos kokybės geriamą vandenį, reguliariai plaunami akliniai geriamojo vandens vamzdynai : Mizarų - Sodų, Nemuno - Šaltinių, Baltašiškės, Viečiūnų, Gailiūnų, Neravų ir Leipalingio gyvenamuose kvartaluose. Pilnai atlikta vandentiekio tinklų ir įrengimų apžiūra ir profilaktika. 
Kartu su priešgaisrine gelbėjimo tarnyba patikrinti visi Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantys priešgaisriniai hidrantai, pastebėti gedimai pašalinti.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-05-20 11:09