Paskelbtas kvietimas
gyventojų būstų prijungimui
prie centralizuotų nuotekų tinklų

Svarbi informacija: