Nuotekų valymo kokybė

NUOTEKŲ VALYMO KOKYBĖ 2019 m.

 

       Nuotekų kokybės kontrolę atlieka UAB „Druskininkų vandenys“ laboratorija turinti leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus 2009-07-17 Nr.1AT-198, kuris patvirtina, kad savo darbe taiko kokybės sistemą, pagrįstą tarptautiniu mastu pripažintais principais ir standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimais.  

Su nuotekomis į gamtinę aplinką išleidžiamų teršalų koncentracijos neviršijo DLK normatyvų.

 

Druskininkų miesto biologiniai  valymo įrenginiai su azoto ir fosforo šalinimu

 

Teršalo pavadinimas

 Išleidžiamų nuotekų užterštumo normos

Prieš valymą

Po valymo

Išvalymo efektyvumas, %

DLK vidut. metinė, mg/l

Min išvalymo efektyvumas, %

Vid. metinė koncentracija, mg/l

Vid. metinė koncentracija, mg/l

Išvalytų iki nustatytų normų nuotekų kiekis 1533,2 tūkst. m3

 BDS7

17

70-90

281

4,78

98

 Bendras azotas

15

70-80

54,9

6,77

88

 Bendras fosforas

2

80

9,67

0,42

96

 

Leipalingio biologiniai  valymo įrenginiai

 

Teršalo pavadinimas

 Išleidžiamų nuotekų užterštumo normos

Prieš valymą

Po valymo

Išvalymo efektyvumas, %

DLK vidut. metinė, mg/l

Min išvalymo efektyvumas, %

Vid. metinė koncentracija, mg/l

Vid. metinė koncentracija, mg/l

Išvalytų iki nustatytų normų nuotekų kiekis 53,668 tūkst. m3

BDS7

23

-

248

15,6

94

paaiškinimai:

BDS7 – biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras,

DLK – didžiausia leidžiama koncentracija.

 

      Analizuojant 2019 m. tyrimų rezultatus galima teigti, kad UAB „Druskininkų vandenys“ su nuotekomis išleidžiami teršalai į Nemuno upę neturi žymaus  poveikio gamtinės aplinkos kokybei, kadangi pagal nustatomų rodiklių vertes žemiau išleistuvo į Nemuno upę priskirta ekologinės būklės klasė tokia pat kaip ir prieš išleistuvą.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-27 14:48