Nuotekų valymo kokybė

NUOTEKŲ VALYMO KOKYBĖ

 

 

       Nuotekų kokybės kontrolę atlieka UAB „Druskininkų vandenys“ laboratorija turinti leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus 2009-07-17 Nr.1AT-198, kuris patvirtina, kad savo darbe taiko kokybės sistemą, pagrįstą tarptautiniu mastu pripažintais principais ir standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimais.
      Vykdydama Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų ir Poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringus, kurie patvirtinti Taršos leidime Nr. DM-4(II)/TL-A.3-5/2016, UAB „Druskininkų vandenys“ laboratorija 2022 m. tikrino nuotekų kokybę Druskininkų ir Leipalingio valymo įrenginiuose bei Nemuno upės vandens kokybę. Ištirti 118 mėginiai, atlikti 1204 tyrimai.

Su nuotekomis į gamtinę aplinką išleidžiamų teršalų koncentracijos neviršijo DLK normatyvų:

 

Druskininkų miesto biologiniai  valymo įrenginiai su azoto ir fosforo šalinimu

Teršalo pavadinimas

 Išleidžiamų nuotekų užterštumo normos

Prieš valymą

Po valymo

Išvalymo efektyvumas, %

DLK vidut. metinė, mg/l

Min išvalymo efektyvumas, %

Vid. metinė koncentracija, mg/l

Vid. metinė koncentracija, mg/l

Išvalytų iki nustatytų normų nuotekų kiekis 1773,000 tūkst. m3

 BDS7

17

70-90

229,200

4,463

98

 Bendras azotas

15

70-80

41,959

5,192

88

 Bendras fosforas

2

80

6,430

0,763

88

 

Leipalingio biologiniai  valymo įrenginiai

Teršalo pavadinimas

 Išleidžiamų nuotekų užterštumo normos

Prieš valymą

Po valymo

Išvalymo efektyvumas, %

DLK vidut. metinė, mg/l

Min išvalymo efektyvumas, %

Vid. metinė koncentracija, mg/l

Vid. metinė koncentracija, mg/l

Išvalytų iki nustatytų normų nuotekų kiekis  57,779  tūkst. m3

BDS7

23

-

252,628

12,930

95

paaiškinimai:

BDS7 – biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras,

DLK – didžiausia leidžiama koncentracija.

      Analizuojant 2022 m. tyrimų rezultatus galima teigti, kad UAB „Druskininkų vandenys“ su nuotekomis išleidžiami teršalai į Nemuno upę neturi žymaus  poveikio gamtinės aplinkos kokybei, kadangi pagal nustatomų rodiklių vertes žemiau išleistuvo į Nemuno upę priskirta ekologinės būklės klasė tokia pat kaip ir prieš išleistuvą.

 

 

     

Nuotekų kokybės kontrolė atliekama pagal leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus 2009-07-17 Nr.1AT-198, kuris patvirtina, kad savo darbe taiko kokybės sistemą, pagrįstą tarptautiniu mastu pripažintais principais ir standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimais.
Vykdydama Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų ir Poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringus, kurie patvirtinti Taršos leidime Nr. DM-4(II)/TL-A.3-5/2016,                                UAB „Druskininkų vandenys“ laboratorija 2021 m. tikrino nuotekų kokybę Druskininkų ir Leipalingio valymo įrenginiuose bei Nemuno upės vandens kokybę. Ištirti 77 mėginiai, atlikti 1324 tyrimai.
Teikiamos laboratorinių tyrimų paslaugos privatiems užsakovams. 2020 metais privatiems užsakovams ištirti 277 geriamojo vandens mėginiai, atlikti 944 tyrimai bei 6 nuotekų mėginiai, atliktas 21 tyrimas.
 

Druskininkų miesto biologiniai  valymo įrenginiai su azoto ir fosforo šalinimu

 

Teršalo pavadinimas

 Išleidžiamų nuotekų užterštumo normos

Prieš valymą

Po valymo

Išvalymo efektyvumas, %

DLK vidut. metinė, mg/l

Min išvalymo efektyvumas, %

Vid. metinė koncentracija, mg/l

Vid. metinė koncentracija, mg/l

Išvalytų iki nustatytų normų nuotekų kiekis 1533,2 tūkst. m3

 BDS7

17

70-90

281

4,78

98

 Bendras azotas

15

70-80

54,9

6,77

88

 Bendras fosforas

2

80

9,67

0,42

96

 

Leipalingio biologiniai  valymo įrenginiai

 

Teršalo pavadinimas

 Išleidžiamų nuotekų užterštumo normos

Prieš valymą

Po valymo

Išvalymo efektyvumas, %

DLK vidut. metinė, mg/l

Min išvalymo efektyvumas, %

Vid. metinė koncentracija, mg/l

Vid. metinė koncentracija, mg/l

Išvalytų iki nustatytų normų nuotekų kiekis 53,668 tūkst. m3

BDS7

23

-

248

15,6

94

paaiškinimai:

BDS7 – biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras,

DLK – didžiausia leidžiama koncentracija.

 

      Analizuojant 2021 m. tyrimų rezultatus galima teigti, kad UAB „Druskininkų vandenys“ su nuotekomis išleidžiami teršalai į Nemuno upę neturi žymaus  poveikio gamtinės aplinkos kokybei, kadangi pagal nustatomų rodiklių vertes žemiau išleistuvo į Nemuno upę priskirta ekologinės būklės klasė tokia pat kaip ir prieš išleistuvą.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-30 13:32