Geriamojo vandens kokybė

Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai

UAB „Druskininkų vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai 2022 m. 
                   
Rodiklio pavadinimas, mato vnt. Ribinė arba specifikuota vertė, HN 24:2017 Druskininkų II, III vandenvietės 
mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 1 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 2 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 3 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 4 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 5 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 6 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 7 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 8
Mikrobiniai rodikliai
 Žarninės lazdelės (E. coli), skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žarniniai enterokokai,                                        skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indikatoriniai rodikliai
Koliforminės bakterijos,                             skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolonijas sudarantys vienetai 22°C, skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių
Spalva, mg/l Pt (λ=410nm) 30 11 10 10 11 10 10 10 10
Drumstumas, NTU 4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Savitasis elektros laidis,                             µS/cm 200C temperatūroje  2500 335 366 379 336 377 374 369 372
Kvapo slenkstis                    Skonio slenkstis Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių
Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. 6,5 - 9,5 7.5 7.7 7.7 7.5 7.7 7.7 7.7 7.7
Amonis, mg/l 0.5 < 0,014 < 0,014  < 0,014 < 0,014 <  0,014 < 0,014 < 0,014 < 0,014
Aliuminis,  µg/l 200 - - - 29 - - - -
Chloridas, mg/l 250 - - - 9.1 - - - -
Manganas,  µg/l 50 - - - 6.2 - - - -
Permanganato indeksas, mgO2/l 5 - - - 1.65 - - - -
Sulfatas, mg/l 250 - - - < 1 - - - -
Natris, mg/l 200 - - - 12.2 - - - -
Bendroji organinė anglis, mg/l Be nebūdingų pokyčių - - - 3.3 - - - -
Bendroji geležis, µg/l 200 23 18 14 29 18 18 33 39
Toksiniai rodikliai
Stibis, µg/l 5.0 - - - < 1 - - - -
Arsenas, µg/l 10 - - - < 1 - - - -
Benzenas, µg/l  1.0 - - - < 0,20 - - - -
Benzpirenas, µg/l 0.010 - - - < 0,002 - - - -
Boras, mg/l   1.0 - - - < 0,1 - - - -
Bromatas, µg/l  10 - - - < 5 - - - -
Kadmis, µg/l 5.0 - - - < 0,3 - - - -
Chromas, µg/l 50 - - - < 1 - - - -
Varis, mg/l 2.0 - - - 0.0051 - - - -
Cianidai, µg/l 50 - - - < 10 - - - -
Fluoridas, mg/l 1.5 - - - 0.25 - - - -
Švinas, µg/l 10 - - - < 1 - - - -
Gysidabris, µg/l 1.0 - - - < 0,1 - - - -
Nikelis, µg/l 20 - - - < 2 - - - -
Nitratas, mg/l 50 - - - 2.17 - - - -
Nitritas, mg/l 0.50 - - - < 0,05 - - - -
Selenas, µg/l 10 - - - < 1 - - - -
Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l 0.10 - - - < 0,005 - - - -
Aldrinas, µg/l  0.030 - - - < 0,005 - - - -
Dieldrinas, µg/l  0.030 - - - < 0,005 - - - -
Heptachloras, µg/l  0.030 - - - < 0,005 - - - -
Heptachlorepoksidas, µg/l 0.030 - - - < 0,005 - - - -
Pesticidų suma, µg/l 0.50 - - - < 0,01 - - - -
1,2-dichloretanas, µg/l 3.0 - - - < 0,20 - - - -
Tetrachloretenas, trichloretenas, µg/l 10 - - - < 0,20 - - - -
Haloformų suma, µg/l 100 - - - 1.78 - - - -
paaiškinimai:                  
Geriamojo vandens mėginiai rodikliams nustatyti imami geriamojo vandens vartojimo vietose:
1 - Ryto gimnazija, Klonio g. 2, Druskininkai                  
2 - Darželis "Žibutė", Vytauto g. 24A, Druskininkai                  
3 - AB  "Eglės" sanatorija, Eglės g. 1, Druskininkai                  
4 - Lopšelis-darželis "Bitutė", Druskininkai                  
5 - Parduotuvė Norfa, gardino g. 37, Druskininkai                  
6 - Rūtų g. 24, Druskininkai                  
7 - Gailiūnų g. 73, Druskininkai                   
8 - Viečiūnų progimnazija, Jaunystės g. 8, Viečiūnai                  
NTU - nefeliometriniai drumstumo vienetai
Ženklas < nurodo, kad analitės vertė yra mažesnė už laboratorijoje nustatytą metodo kiekybinio įvertinimo ribą
Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB „Druskininkų vandenys“, UAB „Vandens tyrimai"  ir Radiacinės saugos centro laboratorijose
Suderinus su Radiacinės saugos centru ( raštas 2016-02-08 Nr.I.II-2-429 ir 2016-10-13 Nr.I.II-2-3133), radiologinių parametrų verčių tirti nereikia, nes radionuklidų koncentracija yra stabili ir neviršija HN 24 nurodytų parametrų verčių.
UAB „Druskininkų vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai 2022 m. 
         
Rodiklio pavadinimas, mato vnt. Ribinė arba specifikuota vertė, HN 24:2017 Leipalingio vandenvietė  Stračiūnų vandenvietė  Švendubrės vandenvietė 
mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 1 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 2 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 3
Mikrobiniai rodikliai
 Žarninės lazdelės (E. coli), skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0
Žarniniai enterokokai, skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0
Indikatoriniai rodikliai
Koliforminės bakterijos,  skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0
Kolonijas sudarantys vienetai 22°C, skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių
Spalva, mg/l Pt (λ=410nm) 30 9 < 3 3
Drumstumas, NTU 4 0.4 0.3 0.3
Savitasis elektros laidis, µS/cm 200C temperatūroje  2500 435 369 271
Kvapo slenkstis                                                                                       Skonio slenkstis Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių
Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. 6,5 - 9,5 7.2 7.4 7.8
Amonis, mg/l 0.5 0.1 < 0,014 < 0,014
Aliuminis,  µg/l 200 18 16 31
Chloridas, mg/l 250 9.7 4.4 1.9
Manganas,  µg/l 50 < 4 < 4 < 4
Permanganato indeksas, mgO2/l 5 1.49 < 0,5 0.51
Sulfatas, mg/l 250 8.7 17.2 < 1,0
Natris, mg/l 200 11.2 3.5 16.7
Bendroji organinė anglis, mg/l Be nebūdingų pokyčių 3.9 1.4 2.2
Bendroji geležis, µg/l 200 < 13 23 35
Toksiniai rodikliai
Stibis, µg/l 5.0 < 1 < 1 < 1
Arsenas, µg/l 10 < 1 < 1 < 1
Benzenas, µg/l  1.0 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Benzpirenas, µg/l 0.010 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Boras, mg/l   1.0 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Bromatas, µg/l  10 < 5 < 5 < 5
Kadmis, µg/l 5.0 < 0,3 < 0,3 < 0,3
Chromas, µg/l 50 < 1 < 1 < 1
Varis, mg/l 2.0 0.022 0.0014 0.001
Cianidai, µg/l 50 < 10 < 10 < 10
Fluoridas, mg/l 1.5 0.25 0.18 0.54
Švinas, µg/l 10 < 1 1 < 1
Gysidabris, µg/l 1.0 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Nikelis, µg/l 20 < 2 < 2 < 2
Nitratas, mg/l 50 2.3 0.27 0.71
Nitritas, mg/l 0.50 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Selenas, µg/l 10 < 1 < 1 < 1
Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l 0.10 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Aldrinas, µg/l  0.030 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Dieldrinas, µg/l  0.030 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Heptachloras, µg/l  0.030 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Heptachlorepoksidas, µg/l 0.030 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Pesticidų suma, µg/l 0.50 < 0,01 < 0,01 < 0,01
1,2-dichloretanas, µg/l 3.0 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Tetrachloretenas, trichloretenas, µg/l 10 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Haloformų suma, µg/l 100 < 0,20 < 0,20 < 0,20
paaiškinimai:        
Geriamojo vandens mėginiai rodikliams nustatyti imami geriamojo vandens vartojimo vietose:
1 - Leipalingio progimnazija, Alėjos g. 26, Leipalingis, Druskininkų savivaldybė        
2 - UAB "Aledita", Stračiūnų kaimas, Druskininkų savivaldybė        
3 - Švendubrės g. 8, Švendubrė, Druskininkų savivaldybė        
NTU - nefeliometriniai drumstumo vienetai
Ženklas < nurodo, kad analitės vertė yra mažesnė už laboratorijoje nustatytą metodo kiekybinio įvertinimo ribą
Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB „Druskininkų vandenys“, UAB „Vandens tyrimai"  ir Radiacinės saugos centro laboratorijose
Suderinus su Radiacinės saugos centru ( raštas 2016-02-08 Nr.I.II-2-429 ir 2016-10-13 Nr.I.II-2-3133), radiologinių parametrų verčių tirti nereikia, nes radionuklidų koncentracija yra stabili ir neviršija HN 24 nurodytų parametrų verčių.
         

 

     


UAB „Druskininkų vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai 2021 m. 
                   
Rodiklio pavadinimas, mato vnt. Ribinė arba specifikuota vertė, HN 24:2017 Druskininkų III vandenvietė 
mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 1 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 2 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 3 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 4 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 5 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 6 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 7 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 8
Mikrobiniai rodikliai
 Žarninės lazdelės (E. coli), skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žarniniai enterokokai,                                        skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indikatoriniai rodikliai
Koliforminės bakterijos,                             skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolonijas sudarantys vienetai 22°C, skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių
Spalva, mg/l Pt (λ=410nm) 30 10 9 11 13 9 10 11 10
Drumstumas, NTU 4 0.5 0.4 0.5 0.5 o,4 0.5 0.5 0.3
Savitasis elektros laidis,                             µS/cm 200C temperatūroje  2500 354 358 349 338 355 356 343 347
Kvapo slenkstis                    Skonio slenkstis Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių
Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. 6,5 - 9,5 7.7 7.6 7.5 7.6 7.7 7.6 7.7 7.5
Amonis, mg/l 0.5 0.01 0.02 0.01 0.04 0.02 0.04 0.03 0.02
Aliuminis,  µg/l 200 - - - 33 - - - 34
Chloridas, mg/l 250 - - - 5.4 - - - 5.7
Manganas,  µg/l 50 - - - 15 - - - < 4
Permanganato indeksas, mgO2/l 5 - - - 1.96 - - - 1.9
Sulfatas, mg/l 250 - - - < 1 - - - < 1
Natris, mg/l 200 - - - 34 - - - 11.2
Bendroji organinė anglis, mg/l Be nebūdingų pokyčių - - - 4.4 - - - 4.7
Bendroji geležis, µg/l 200 67 89 69 54 48 52 77 76
Toksiniai rodikliai
Stibis, µg/l 5.0 - - - < 1 - - - < 1
Arsenas, µg/l 10 - - - < 1 - - - 1.2
Benzenas, µg/l  1.0 - - - < 0,20 - - - < 0,20
Benzpirenas, µg/l 0.010 - - - < 0,002 - - - < 0,002
Boras, mg/l   1.0 - - - < 0,1 - - - < 0,1
Bromatas, µg/l  10 - - - < 5 - - - < 5
Kadmis, µg/l 5.0 - - - < 0,3 - - - < 0,3
Chromas, µg/l 50 - - - < 1 - - - < 1
Varis, mg/l 2.0 - - - 0.0034 - - - 0.0019
Cianidai, µg/l 50 - - - < 10 - - - < 10
Fluoridas, mg/l 1.5 - - - 0.2 - - - 0.2
Švinas, µg/l 10 - - - < 1 - - - < 1
Gysidabris, µg/l 1.0 - - - < 0,1 - - - < 0,1
Nikelis, µg/l 20 - - - < 2 - - - < 2
Nitratas, mg/l 50 - - - 2.83 - - - 2.61
Nitritas, mg/l 0.50 - - - < 0,05 - - - < 0,05
Selenas, µg/l 10 - - - < 1 - - - < 1
Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l 0.10 - - - < 0,005 - - - < 0,005
Aldrinas, µg/l  0.030 - - - < 0,005 - - - < 0,005
Dieldrinas, µg/l  0.030 - - - < 0,005 - - - < 0,005
Heptachloras, µg/l  0.030 - - - < 0,005 - - - < 0,005
Heptachlorepoksidas, µg/l 0.030 - - - < 0,005 - -
 
Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-16 10:20