Naujiena

GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ SEPTIKŲ DUOBIŲ/VIETINIŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ DRUSKININKŲ MIESTE

2021 02 25

GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ SEPTIKŲ DUOBIŲ/VIETINIŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ DRUSKININKŲ MIESTE
Nuotekų tvarkymas - aktuali problema visiems Druskininkų miesto ir savivaldybės gyventojams. Gyventojų naudojamos išgriebimo duobės, septikai, o kai kuriais atvejais ir vietiniai valymo įrenginiai, sukelia ne mažai nepatogumų, nes juos reikia patiems tinkamai ir laiku prižiūrėti, o jų aptarnavimas (išsiurbimas) brangiai kainuoja. Be to šie nuotekų kaupimo-šalinimo įrenginiai yra seni ir bet kuriuo metu gali tapti nesandarūs ir neužtikrinti Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro. Dėl esamos prastos vietinių tinklų būklės, nuotekos gali patekti į aplinką ir užteršti gruntinius vandenis bei tapti taršos šaltiniu. Ypatingai Lietuvos klimato ir geologinėmis sąlygomis, kai gruntas nuolatos plaunamas lietaus ar tirpstančio sniego, gruntiniai vandenys dažniausiai aukšti. Naudojamos išgriebimo duobės, septikai, o kai kuriais atvejais ir vietiniai valymo įrenginiai nuolat skleidžia pavojingas dujas ir nemalonius kvapus. Net ir pašalinus tokį taršos šaltinį, pasekmės lieka ilgam.
Atsižvelgus į griežtėjančius aplinkosauginius reikalavimus Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, bei siekiant skatinti gyventojus aktyviau jungtis prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Druskininkų mieste, 2019 metais buvo parengtas investicinis projektas Nr. LAAIF-P-1 „Gyvenamųjų namų buitinių nuotekų septikų duobių/vietinių valymo įrenginių prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Druskininkų mieste“ (toliau – Projektas). 2019 metų rugsėjo mėnesį Projektui skirtas finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF), finasuojančio projektus, susijusius su atskirų ir/arba grupinių nuotekų tvarkymo sistemų pajungimu prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų, aglomeracijoje virš 2000 gyventojų, programos lėšų, o 2019 m. spalio 7 d. pasirašyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. LAAIF-S-54(2019).
Projekto įgyvendinimui skirta 75 553,75 Eur, iš kurių 80% tinkamų finansuoti išlaidų yra LAAIF programos – lėšos. Likusia suma prisidės projekto vykdytojas – UAB „Druskininkų vandenys“.
Atlikus visus Projekte numatytus darbus, išplėsti centralizuoti nuotekų tvarkymo tinklai Druskininkų miesto Kurorto ir M.K.Čiurlionio gatvėse prie jų prijungus daugiabučio gyvenamojo namo Kurorto g. 17 ir gyvenamojo kvartalo M.K.Čiurlionio g. 126-126D grupines nuotekų tvarkymo sistemas. Vykdant Projektą paklota apie 0,800 km nuotekų šalinimo tinklų, sumontuota 1-a nuotekų šalinimo siurblinė ir 11 gyventojų būstų prijungta prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų.
Įgyvendinus Projektą, Druskininkų mieste sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės aplinkos būklė ir bus užtikrintas ilgalaikės technine bei ekonomine prasme vartotojams socialiai būtinų kokybiškų nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-25 15:56