Geriamojo vandens kokybė

UAB „Druskininkų vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai 2022 m. 
         
Rodiklio pavadinimas, mato vnt. Ribinė arba specifikuota vertė, HN 24:2017 Leipalingio vandenvietė  Stračiūnų vandenvietė  Švendubrės vandenvietė 
mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 1 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 2 mėginiai imti geriamojo vandens vartojimo vietoje, 3
Mikrobiniai rodikliai
 Žarninės lazdelės (E. coli), skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0
Žarniniai enterokokai, skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0
Indikatoriniai rodikliai
Koliforminės bakterijos,  skaičius 100 ml vandens 0 0 0 0
Kolonijas sudarantys vienetai 22°C, skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių
Spalva, mg/l Pt (λ=410nm) 30 9 < 3 3
Drumstumas, NTU 4 0.4 0.3 0.3
Savitasis elektros laidis, µS/cm 200C temperatūroje  2500 435 369 271
Kvapo slenkstis                                                                                       Skonio slenkstis Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių Be nebūdingų pokyčių
Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. 6,5 - 9,5 7.2 7.4 7.8
Amonis, mg/l 0.5 0.1 < 0,014 < 0,014
Aliuminis,  µg/l 200 18 16 31
Chloridas, mg/l 250 9.7 4.4 1.9
Manganas,  µg/l 50 < 4 < 4 < 4
Permanganato indeksas, mgO2/l 5 1.49 < 0,5 0.51
Sulfatas, mg/l 250 8.7 17.2 < 1,0
Natris, mg/l 200 11.2 3.5 16.7
Bendroji organinė anglis, mg/l Be nebūdingų pokyčių 3.9 1.4 2.2
Bendroji geležis, µg/l 200 < 13 23 35
Toksiniai rodikliai
Stibis, µg/l 5.0 < 1 < 1 < 1
Arsenas, µg/l 10 < 1 < 1 < 1
Benzenas, µg/l  1.0 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Benzpirenas, µg/l 0.010 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Boras, mg/l   1.0 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Bromatas, µg/l  10 < 5 < 5 < 5
Kadmis, µg/l 5.0 < 0,3 < 0,3 < 0,3
Chromas, µg/l 50 < 1 < 1 < 1
Varis, mg/l 2.0 0.022 0.0014 0.001
Cianidai, µg/l 50 < 10 < 10 < 10
Fluoridas, mg/l 1.5 0.25 0.18 0.54
Švinas, µg/l 10 < 1 1 < 1
Gysidabris, µg/l 1.0 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Nikelis, µg/l 20 < 2 < 2 < 2
Nitratas, mg/l 50 2.3 0.27 0.71
Nitritas, mg/l 0.50 < 0,05 < 0,05 < 0,05
Selenas, µg/l 10 < 1 < 1 < 1
Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l 0.10 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Aldrinas, µg/l  0.030 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Dieldrinas, µg/l  0.030 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Heptachloras, µg/l  0.030 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Heptachlorepoksidas, µg/l 0.030 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Pesticidų suma, µg/l 0.50 < 0,01 < 0,01 < 0,01
1,2-dichloretanas, µg/l 3.0 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Tetrachloretenas, trichloretenas, µg/l 10 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Haloformų suma, µg/l 100 < 0,20 < 0,20 < 0,20
paaiškinimai:        
Geriamojo vandens mėginiai rodikliams nustatyti imami geriamojo vandens vartojimo vietose:
1 - Leipalingio progimnazija, Alėjos g. 26, Leipalingis, Druskininkų savivaldybė        
2 - UAB "Aledita", Stračiūnų kaimas, Druskininkų savivaldybė        
3 - Švendubrės g. 8, Švendubrė, Druskininkų savivaldybė        
NTU - nefeliometriniai drumstumo vienetai
Ženklas < nurodo, kad analitės vertė yra mažesnė už laboratorijoje nustatytą metodo kiekybinio įvertinimo ribą
Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB „Druskininkų vandenys“, UAB „Vandens tyrimai"  ir Radiacinės saugos centro laboratorijose
Suderinus su Radiacinės saugos centru ( raštas 2016-02-08 Nr.I.II-2-429 ir 2016-10-13 Nr.I.II-2-3133), radiologinių parametrų verčių tirti nereikia, nes radionuklidų koncentracija yra stabili ir neviršija HN 24 nurodytų parametrų verčių.
         
Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-16 09:24