Naujiena

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma)

2021 01 27

UAB „Druskininkų vandenys" vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr.989 patvirtintu atsiskaitymo už patiektą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, paskaičiavo savo veiklos teritorijoje vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą):

        -  gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma)   - 2,24 m3 vienam gyventojui

           per mėnesį  ( 467730,18 m3 : 17423 : 12 = 2,24 )

            čia :

            467730,18  – patiekto geriamojo vandens kiekies gyventojams per kalendorinius metus, m3;

              17423  -  gyventojų, gaunančių geriamojo vandens tiekimo paslaugas skaičius, vnt.

 

        Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo 2021m. vasario 1 d. iki 2022 m. sausio 31 d.Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-25 13:35